Minggu 2 – Jadual Latihan Full Marathon

Pada minggu ke 2 ini, kita akan tingkatkan sedikit KM. Hanya lebih 1.5KM sahaja dari sebelumnya. Rujuk jadual di bawah:

Pada minggu 2 ini, kita akan fokus untuk tentukan sejauh mana kita boleh lari dengan easy pace, sama ada 1km, 2km, 3km, 4km ataupun 5km.

Jika anda tidak mampu lagi untuk lari pada easy pace sekata sejauh itu, anda boleh berhenti berjalan.

Sebagai contoh, lari 1km kemudian jalan 100 meter, begitu seterusnya sampai 5km.

Semoga kita semua berjaya ikut jadual ke arah untuk habiskan jarak marathin dalam masa 5 bulan tanpa cedera.

Facebook Comments